Murske.net Suomi Oy:n toimitusehdot

Ekologisuus

Pyrimme aina käyttämään lähintä mahdollista maa-aineksen ottopistettä ja paikallista toimittajaa.

TOIMITUS, VASTAANOTTO, PERUUNTUMINEN, YLIMÄÄRÄISET KULUT

EHTOJEN SITOVUUS

Näitä ehtoja sovelletaan kaikissa Murske.net Suomi Oy:n toimituksissa. Sopimusehtoja noudatetaan myös suullisissa tilauksissa. Sopimusehdot kumoavat tilaajan mahdollisesti esittämät ehdot, ellei toisin ole kirjallisesti ja nimenomaisesti sovittu ja Murske.netin puolelta kirjallisesti erikseen vahvistettu.

TOIMITUS

100% toimitustakuu kaikille maksetuille toimituksille. Mikäli emme pysty toimittamaan tilaamaasi tuotetta ilmoitamme siitä mahdollisimman pian ja pyrimme järjestämään korvaavan tuotteen tilalle, joka on saatavilla alueellasi.

Toimitus tapahtuu mahdollisimman lähellä toivottua aikataulua. Ruuhka-aikoina toimitus saattaa siirtyä seuraavaan päivään. Murske.net ei vastaa toimituksen viivästymisestä aiheutuneista kuluista, eikä mistään välillisistä kuluista, joita viivästyminen saattaa asiakkaalle aiheuttaa. Pyrimme ilmoittamaan isommista viiveistä soittamalla. Maanantai ja Perjantai ovat ruukaisimpia päiviä.

Tilaajan on tarkastettava toimituserä ennen sen purkamista. Kuorman on oltava purettavissa kasaksi 10 minuutin kuluessa auton saapumisesta toimituspaikkaan ja 10 minuutin ylittävältä ajalta veloitetaan erikseen jokaiselta alkavalta puolelta tunnilta voimassa olevan hinnaston mukaan. Myös muut mahdolliset lisätyöt ja -ajot laskutetaan voimassa olevan hinnaston mukaan.

Suosittelemme eri maa-aineslaatujen tilaamista aina eri kuormissa sekoittumismahdollisuuden vuoksi. Mikäli tilaat useita laatuja samassa kuormassa toimittaja ei vastaa sekoittumisesta aiheutuneesta laadullisesta haitasta, työstä tai harmista.

Toimitus tapahtuu lähes poikkeuksetta isolla kalustolla, tilaajan pitää huomioida ison kaluston mahdollisesti aiheuttamat vauriot toimituspaikassa. Kaluston akselimassa on kuljetettavasta tavarasta ja käytetystä kalustosta riippuen 5 - 24 t välillä.  Murske.net ei vastaa mistään kaluston toimituksen aikana aiheuttamista vaurioista. Asiakkaan vastuulla on tarkistaa, että toimitettavaan osoitteeseen pääsee painavalla kalustolla. Teiden tulee täyttää toimituksiin soveltuvien ajoneuvojen suurinta leveyttä, pituutta, korkeutta sekä akseli- ja kokonaispainoja koskevien määräysten edellyttämät vaatimukset. Tien huonon kunnon vuoksi peruuntuneesta kuljetuksesta veloitamme normaalin kuljetusmaksun.

SUURSÄKKIEN TOIMITUS

Säkit toimitetaan yhteistoimituksilla 2 - 4 krt kuukaudessa, toimitusaika riippuu aina tilaushetkestä. Säkkien toimitusaika on yleensä 5-14 päivää.

ERIKOISKULJETUKSET

Erikoiskuljetuksissa arvion ylimenneet tunnit laskutetaan aina jälkikäteen. Puhallusauton osalta laskutettaviin tunteihin lasketaan kokonaistyöaika imu/puhallus ja ajot.

VASTAANOTTO

Tilaaja vastaa toimituksen vastaanoton järjestelyistä. Tilaajan on oltava paikalla, kun toimitus saapuu tai tilaajan on selkeästi merkittävä ja ohjeistettava paikka toimitukselle. Maa-ainekset toimitetaan aina kasalle kipattuna yhteen paikkaan. Tilaajan tulee huolehtia, että maa-aines voidaan kipata kohteeseen ilman ylimääräistä odotusaikaa. Mahdolliset kippaamista edeltävät ylimääräiset odotusajat laskutetaan jälkilaskutuksella. Huomautukset silmämääräisesti havaittavista puutteista tai vioista tuotteen laadun tai määrän osalta on tehtävä viivytyksettä. Kaikki tuotetta koskevat huomautukset on tehtävä kuitenkin joka tapauksessa seitsemän (7) päivän kuluessa kuorman purkamisesta.

PERUUNTUMINEN

Murske.net Suomi Oy ei vastaa tilattavien tuotteiden saatavuudessa olevista ongelmista. Pyrimme ilmoittamaan viipymättä mikäli tuote ei ole saatavilla. Tuotteen saatavuudella tarkoittetaan myös ylipitkää toimitusmatkaa, kahden rahdin tuotteita eli tuotteita jotka valmistetaan kauempana ja välivarastoidaan myyntikunnassa. Tuotteiden saatavuus saattaa vaihdella, eri syistä jopa päivittäin. Lisäksi pienet alle 1 m3 kuormien toimitus ei onnistu kaikilla alueillamme.

YLIVOIMAINEN ESTE

Murske.net pidättää itselleen oikeuden ilman korvausvelvollisuutta, joko siirtää toimituksen suorittamisen tai osittain purkaa toimitussopimuksen ylivoimaisen esteen kuten sodan, kapinan, mellakoiden, lakon, työsulun, myöhästyneiden tai toimittamatta jääneiden koneiden tai raaka-aineiden, koneissa tai laitoksissa tapahtuneiden vaurioiden, luonnonesteiden, liikennehäiriöiden tai niihin verrattavien toimitusesteiden tai -vaikeuksien sattuessa.

YLIMÄÄRÄISET KULUT

Pyrimme aina pitämään toimitusmatkan mahdollisimman lyhyenä. Mikäli tuote joudutaan toimittamaan normaalia kauempaa yli 25 km päästä, saattaa tämä vaikuttaa hintaan. Saarikuljetukset ja hankalien yhteyksien päässä olevat kohteet hinnoitellaan aina erikseen. Lauttamatkoista ja muusta ylimääräisestä odotusajasta johtuvaa mahdollista ylimääräistä kustannusta ei ole huomioitu hinnassa.  Polttoaineen hinnan äkillinen nousu esim. sodan tai pakotteiden vuoksi, saattaa myös aiheuttaa äkillisen hinnan muutoksen. Näissä tapauksissa uusi hinta vahvistetaan asiakkaalle ennen toimitusta ja oletusarvoisesti tilaus peruuntuu ilman asiakkaan hyväksyntää.

Mahdolliset kippaamista edeltävät odotusajat laskutetaan jälkilaskutuksella.

Murske.net Suomi Oy ei vastaa toimituksen peruuntumisesta aiheutuneista kustannuksista.

MYYJÄN VASTUU

Myyjän vastuu toimituksiin perustuvista vaatimuksista rajautuu aina vaatimuksen kohteena olevan toimituksen arvoon. Myyjä ei vastaa mistään välillisistä vahingoista.

SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

Kummallakaan sopijapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle ilman toisen sopijapuolen kirjallista suostumusta.

FORCE MAJEURE

Pidätämme oikeuden nopeisiin hinnanmuutoksiin, mikäli hintaan vaikuttaa ylivoimainen este. Ylivoimaisia esteitä ovat esimerkiksi sota ja sodankaltainen tilanneterrorismisabotaasi, tai merirosvousviranomaisen toimenpidekulkutauti tms., tulipaloräjähdyskoneiden hajoaminentyötaistelutoimenpiteet.

Kuorman toimitus voidaan perua äkillisesti ylivoimaisen esteen sattuessa.

NOUTO

Noutajalla tulee olla oma lapio matkassa, kun noutaa hiekkaa tai muita maa-aineksia.

Noutaja vastaa itse kuormauksen laillisuudesta, painorajojen noudattamisesta ja lastattavan maa-aineksen painon arvioinnista. Murske.net Suomi Oy ei vastaa kuljetuskaluston rikkoutumisesta missään tilanteessa. Eikä myöskään seuraamuksista, jotka tästä aiheutuvat.

Kuormaus on mahdollista, jos kuormauslaite on paikanpäällä. Murske.net pyrkii järjestämään kuormauksen kaikkiin tilauksiin joissa sitä on tilattu.

Kun haet maa-aineksia montuilta noudata erityistä varovaisuutta. Älä koskaan aja autoasi kuormaajan taakse tai pimeään kulmaan kuormaajan huomaamatta. Huomio myös raskasliikenne.

TILAUKSEN PERUUTTAMISOIKEUS JA PALAUTUKSET