Murske

Murske

Yleistä

Murske (KaM=Kalliomurske) tai Murske (SrM=Soramurske) on kalliosta irti räjäytettyä tai kivestä hienonnettua ja seulottua kiviainesta, joka on murskattu pieneksi ja

Murske 0-32mm

seulottu tiettyyn maksimi raekokoon. Murskeet jaotellaan

yleisesti seuraavasti, kantavat, jakavat ja kulutuskerroksen murskeet. 

 

Käyttö

Jakavan kerroksen murskeet, raekoot 0-56 - 0-90mm 

Kantavan kerroksen murskeet, raekoot 0-30 - 0-63mm.

Kulutuskerroksen murskeet, raekoot 0-4 - 0-16mm

Kulkuväylissä ja teissä jakavan kerroksen murskeita käytetään tyypillisesti alimmissa tien kerroksissa jakamaan kuormitusta. Kantava kerros jäykistää ajoväylää ja jakaa kuormitusta alempiin kerroksiin. Kulutuskerros antaa oikeanlaisen pinnan ajoväylälle ja tiivistää pinnan, jossa vesi ei pääse alempiin kerroksiin

 

 

Ominaisuudet

Murske on terävärämäistä ja murtopintaista. Soramurskeessa saattaa esiintyä sileää pintaa, mutta sekin on pääosin murtopintaista. Murskeet ovat routimattomia maa-aineksia. Mursketta on monenväristä, väri vaihtelee alueen peruskallion värin mukaan. GTK:n maankamara verkkopalvelussa tämä havainnollistuu parhaiten.

 

Saatavuus

Murskelaatujen saatavuus vaihtelee alueittain, mutta pääosin kaikkia laatuja on hyvin saatavilla koko Suomessa. Tilaa mursketta meiltä!