SEPELI

Sepeli - Kapillaarikatkosepeli - Raidesepeli - Hiekoitussepeli

Yleistä

Sepeli (Kapillaarikatkosepeli) on kalliosta tai sorakiviaineksista murskettua ja tiettyyn kokoon seulottua kiviainesta, joka on murskattu ja seulottu tiettyyn raekokoon.

Sepeliksi nimitetään yleisesti raekokoja 5-16mm tai 8-16mm välillä, sekä myös raekokoja 5-32mm, 16-32mm. Sepelit 3-6mm ja 3-8mm (hiekoitussepeli). Raidesepeli 32-64mm.

Raekoossa pienin esim. 5mm takoittaa pienintä raekokoa ja suurin esim. 18mm suurinta raekokoa jota maa-aines sisältää. Joukossa saattaa olla myös muutamia suurempia murskeen paloja. Sepeli ja muut murskeet ovat routimattomia maa-aineksia. Sepeli on kapillaarista eli estää veden kapillaarinousun.

Käyttö

Sepeliä käytetään esimerkiksi sokkelin sisätäytössä ylimpänä kerroksena estämään kapillaarinousua. Sepeli sopii hyvin maanvaraisen laatan alle ja perusmuurin alle. Myös rossipohjaisten rakenteiden alla voidaan käyttää sepeliä. Sepelillä tehdään aina myös salaojien täytöt. Sepeliä käytetään usein myös talon reunuksilla ns.koristekivenä.

Hiekoitussepeliä käytetään nimensä mukaisesti kulkuväylien hiekoitukseen.

Raidesepeliä käytetään pääasiassa rautateiden rakentamisessa, mutta myös esim. ns. korikivenä ja reunusten koristekivenä.

Ominaisuudet

Sepeli on kapillaarista maa-ainesta ja ei johda vettä, kuten hienoaineksia sisältävät maa-ainekset. Sepeli on siis hyvin vettä läpaisevää.  Se kestää hyvin rankkasateita koska on painavaa eikä helposti valu.  Sepeliä on monenväristä, väri vaihtelee alueen peruskallion värin mukaan. GTK:n maankamara verkkopalvelussa tämä havainnollistuu parhaiten. Yleisin väri on harmaa.

Saatavuus

Sepeliä on hyvin saatavilla koko Suomessa. Tilaa sepelit meiltä valtakunnallisesti!